Inteligentná plastelína ideálny antistres na relax a zábavu
Neprihlásený zákazník: [ prihlásiť ]    
Inteligentná plastelína - Chytrá plastelínaInteligentní plastelína - Chytrá plastelínaSprytna plastelina - Myśląca MasaIntelligente Knete - Thinking Putty

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že všetky údaje osobnej povahy (meno, priezvisko, telefónne čísla, mailová adresa a poštová adresa) sú dôverné a budú použité iba pre internú potrebu firmy Avio s.r.o. a nebudú zverejnené, poskytnuté tretej osobe či inak zneužité. Osobné informácie sú zhromažďované z obchodných, logistických, štatistických a marketingových dôvodov.

Ak by nastal obchodný prípad, kedy je nutné dať osobné informácie zákazníka dodávateľovi, Avio s.r.o. sa zaväzuje, že tieto informácie poskytne až po predchádzajúcom odsúhlasení daným zákazníkom. Bez súhlasu nie je možné akékoľvek informácie osobného charakteru poskytnúť.

Zákazník využívaním služieb Avio s.r.o. dáva súhlas na zhromažďovanie osobných údajov. Pri registrácii sú od zákazníka požadované základné informácie, ktoré sa ďalej dopĺňajú pri objednávaní. Zákazník má právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov z databázy (o zrušenie registrácie) a to písomnou formou na info@plastelina.sk.

Prístup registrovaným zákazníkom do obchodu a možnosť objednávok sú chránené prístupovým heslom, ktoré pozná iba registrovaný zákazník. Preto prosím nenechávajte toto heslo voľne prístupné ostatným osobám, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu a následne k zneužitiu Vašej registrácie a Vašich údajov. Za zneužitie prístupového hesla prevádzkovateľ nenesie nijakú zodpovednosť.


Avio s.r.o. | IČO 25391054 | www.plastelina.sk | info@plastelina.sk | tel.+421 41 2302 908

Prevádzkované systémom PremiumSHOP